Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja ogólna

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Ustaw UE,  L 119/1 z 4 maja 2016 ( dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informację niezbędną do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem , czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane  Twoje dane osobowe jest Firma:
Marcin Krzysztof Jasinski, AtrakcyjnaTeneryfa.pl, Avenida Constitucion 31/2F, 38670 Adeje

Dane kontaktowe Administratora

adres pocztowy: Marcin Krzysztof Jasinski, Avenida Constitucion 31/2F, 38670 Adeje
e-mail : marcin@atrakcyjnateneryfa.pl
numer telefonu: +34 672 874 744

 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa podczas składania zamówienia na naszej stronie internetowej, a także podczas rezerwacji kuponu osobiście/telefonicznie. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 1. wykonania usług (zakup kuponu)
 2. wykrywania nadużyć i zapobiegania im
 3. celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe,
  planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych
 4. obsługi reklamacji w AtrakcyjnaTeneryfa.pl , gdy złożysz taką reklamację
 5. obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
 6. kontaktowaniem się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
 7. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
 8. kontaktowania się z Państwem w celach związanymi z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawarta z Państwem, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 1. imię i nazwisko
 2. numer telefonu
 3. adres email
 4. adres zakwaterowania podczas wakacji

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mieli możliwości umówienia Państwa na wizytę/usługę, oraz nie będziemy mogli usprawnić komunikacji z Państwem związanej z realizacją kuponu.

Zabezpieczenia danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane na najwyższej klasy serwerach Unixstorm.org. Dostęp do systemu Unixstorm.org jest zabezpieczony ustalonym przez administratora hasłem. Fizyczne dokumenty znajdują się w specjalnej teczce przechowywanej w szafce na klucz, do której uprawiony jest tylko administrator posiadający klucz.

Okres przechowywani

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem usługi
 2. zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 3. statystycznych i archiwizacyjnych
 4. w przypadku organizowania konkursów, akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania, okres rozliczenia oraz wręczenia nagród.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
 2. żądania od Administratora sprostowania/zmiany danych osobowych
 3.  żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Marcin Krzysztof  Jasinski, AtrakcyjnaTeneryfa.pl z siedzibą Avenida Constitucion 31/2F, 38670  Adeje, NIF: Y3596599B w celu przesyłania informacji handlowych, między innymi, przypomnienie o umówionej wizycie na mój adres e-mail oraz/lub numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: marcin@atrakcyjnateneryfa.pl. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Firma: Marcin Krzysztof Jasinski, AtrakcyjnaTeneryfa.pl, Avenida Constitucion 31/2F, 38670 Adeje
  Dane kontaktowe Administratora
  adres pocztowy: Marcin Krzysztof Jasinski, Avenida Constitucion 31/2F, 38670 Adeje
  e-mail: marcin@atrakcyjnateneryfa.pl
  numer telefonu: +34 672 874 744
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).