Polityka zwrotów

Polityka zwrotów zakupionych usług w serwisie AtrakcyjnaTeneryfa.pl

Chcąc świadczyć najwyższą jakość usług, opracowaliśmy system polityki zwrotów, tak by Państwo byli zadowoleni, nie tylko realizując zamówienia, ale także dokonując zmian i anulacji. Pełen regulamin firmy AtrakcyjnaTeneryfa.pl znajdziesz TUTAJ.

Polityka zwrotów:

  • Czas na odstąpienie od umowy – według procedury naszej firmy, klient po uiszczeniu opłaty za zakupione w naszym serwisie usługi/atrakcje, ma prawo do odstąpienia od umowy zakupionych usług/atrakcji, do 24 godzin w przypadku zamówień do 200,00€ oraz do 48 godzin w przypadku zamówień powyżej 200,00€ przed ich terminem realizacji, bez podania jakiegokolwiek powodu, uzyskując pełen zwrot poniesionych kosztów zamówienia.
  • Prawo hiszpańskie pozwala na odstąpienie od umowy zakupu do 48 godzin przed datą realizacji danej usługi/atrakcji. Wyłącznie w przypadku zamówienia do 200,00€ można odstąpić od umowy zakupu w czasie nie krótszym aniżeli 24 godziny do terminu realizacji usługi/atrakcji.
  • Możliwość odstąpienia od umowy zakupu w czasie mniejszym aniżeli 24 godzin do terminu realizacji – istnieje możliwość rezygnacji z usługi/atrakcji w czasie krótszym, aniżeli 24 godzin przed jej datą realizacji, w przypadku ważnego powodu tj. choroba, poparzenie słońcem lub inne problemy uniemożliwiające realizację zamówionej usługi/atrakcji. Jeżeli powód jest poważny, staramy się zwrócić pełną wartość zamówienia. Jednak koszt zwrotu zależny jest od danej atrakcji/usługi oraz decyzji naszego partnera.
  • Czas na zwrot pieniędzy – zgodnie z przepisami organizator ma obowiązek zwrócić klientowi środki w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwrot jednak następuje możliwie szybko.
  • Sposób zwrócenia środków – przelew bankowy na numer konta bankowego, z którego zostały przelane środki, bądź na numer konta podany przez klienta po odstąpieniu od umowy zakupu.
  • Koszt zwrotu – koszt odstąpienia od umowy zakupu w czasie krótszym aniżeli 24 godziny przed terminem realizacji zamówienia, zależny jest od danej atrakcji/usługi oraz decyzji naszego partnera. Jeśli czas odstąpienia od umowy zakupu krótszy niżeli 24 godziny do terminu realizacji zamówionych usług/atrakcji, nie pozwala nam na znalezienie zastępstwa (innego klienta), możliwe jest, że klient odstępujący od umowy zakupu, będzie zmuszony ponieść częściowe lub pełne koszty zawartej wcześniej umowy. W przypadku zamówień powyżej wartości 200,00€ istnieje możliwość rezygnacji z zakupu w czasie krótszym aniżeli 48 godzin przed terminem realizacji zamówienia, jednak procedura zwrotu jest taka sama jak w przypadku zamówień do 200,00€. Koszt zwrotu zależny jest od danej usługi/atrakcji oraz decyzji naszego partnera.
  • Sposób, w jaki można odstąpić od umowy zakupu – w przedziale czasu 24 do 48 godzin przed terminem realizacji zamówienia, wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny. Jeżeli atrakcja/usługa ma odbyć się w dłuższym czasie aniżeli 48 godzin, odwołanie może nastąpić poprzez wypełnienie i przesłanie formularza w dziale kontakt, e-mail lub kontakt telefoniczny. W przypadku zamówień o wartości większej niż 200,00€ odstąpienie od umowy w czasie mniejszym aniżeli 72 godzin przed realizacją danej usługi/atrakcji powinno nastąpić poprzez kontakt telefoniczny.

 

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości, skorzystaj z czatu messenger widocznego w prawym dolnym rogu lub skontaktuj się z nami przez dział KONTAKT.

error: Content is protected !!